Arie de Korte – training & coaching

Training & coaching

to find freedom you only have to let go all of your convictions

Coaching

Mensen gebruiken een coach om hun (droom) doelen te bereiken of om de barrières die dit in de weg staan makkelijker te nemen. Daarnaast schakelen steeds meer mensen, organisaties en teams een coach in om bepaalde doelen te kunnen bereiken of een betere prestatie neer te kunnen zetten.

Een coach onderscheidt zich van een trainer, adviseur of (psycho)therapeut. Een adviseur of trainer wil ‘het beste van wat hij weet’ overbrengen, een coach daarentegen is erop gericht ‘het beste uit de te coachen persoon naar boven te halen’. De coach kijkt vanaf vanuit het heden naar de toekomst en laat het verleden voor wat het is. Een coach is er altijd op uit de ‘eigen’ kwaliteiten van de gecoachte verder te ontwikkelen. Bij professionele coaching staat ‘mensontwikkeling’ centraal.

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen.

Coaching is gericht op:

– Het verdiepen van het bewustzijn van de effecten van eigen gedrag.
– Het zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van eigen gedrag.
– Het vergroten van initiatief en autonomie, regelmogelijkheden en zelfstandigheid.
– Het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.
– Het versterken van initiatief, zelfstandigheid en ondernemerschap.
– Het opdoen van nieuwe ervaringen
– Het in beweging brengen van onderliggende denkpatronen of dieptestructuren
– Het verkrijgen van zicht op eigen communicatie en die van anderen

Wil je weten of coaching jou, je medewerkers of je team kan helpen een (nieuw) doel te bereiken, neem dan vrijblijvend contact met me op.