Arie de Korte – training & coaching

Methodieken

To know yourself, be yourself. To be yourself, stop imagining yourself to be this or that. Just be. Let your true nature emerge. Don't disturb your mind with seeking.

Familieopstellingen

De familieopstelling heeft zijn oorsprong in de systemische familietherapie van o.a. Bert Hellinger. Deze methode maakt verstoorde verhoudingen binnen familiesystemen zichtbaar en brengt ze in kaart. De manifestatie van onze persoon in het nu, heeft alles te maken met de manifestatie zoals we die hadden in ons gezin van herkomst. Volgens Hellinger ligt de essentie van dit werk in het anderen helpen te onderscheiden wat het persoonlijk geweten wil en wat dit nodig heeft, in tegenstelling tot de sterke druk die uitgaat van sociale omgeving. Familieopstellingen hebben een helende werking.