Arie de Korte – training & coaching

Methodieken

To know yourself, be yourself. To be yourself, stop imagining yourself to be this or that. Just be. Let your true nature emerge. Don't disturb your mind with seeking.

Advaita

Advaita (a-dvaita), de leer van de non-dualiteit, betekent letterlijk ‘geen-twee’. Het zogenaamde zelfbewustzijn van de mens verricht een hoop denkwerk en vindt zichzelf nogal belangrijk. Elke dag weer bouwen we een beeld op van een ‘ik’. Dit beeld wordt gevormd door denkbeeldige herinneringen, een bedacht verleden en een waarschijnlijke toekomst. Het kost energie om dit zelfbeeld in stand te houden en is een constante leugen. Daarnaast houden we vast aan een ‘vrije wil’. Dit terwijl je al snel tot de ontdekking komt dat alles ‘gewoon’ gebeurt. Na de gebeurtenis komt ons denken om de hoek zeilen met van alles en nog wat – irritatie, blijdschap, boosheid, et cetera. En we gaan er nog steeds vanuit dat we hier invloed op hebben…..

Stel dat Advaita ‘waar’ is en er ‘geen-twee’ bestaat…….dan valt het hele ‘ik-concept’ uit elkaar. Niets is afgescheiden, alles is één.

De wetenschap ontdekt steeds vaker dat de Advaidische zienswijze waar is. De neuro-wetenschap heeft ontdekt dat de vrije wil een illusie is en binnen de kwantumfysica wordt gesproken over het nulpuntveld. De visie van de Advaita is Indiase stroming die zijn oorsprong heeft in de Upanishaden. Deze boeken der wijsheid zijn overgeleverd en hebben hun oorsprong in de 8e – 6e eeuw voor Christus. Ze zijn daarmee de oudste boeken op aarde.

Wil je weten wat Advaita voor jou kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met mij op.